av N Lykke · Citerat av 410 — Eller hotar den nya mångfalden av perspektiv snarare att skymma dess politiska potential? Att agera intersektionellt ger möjligheter bortom de traditionella 

3696

Inte bara jämställdhet - Intersektionella perspektiv på hinder och möjligheter i arbetslivet, SOU 2014:34 (pdf 1 MB) I den här rapporten poängteras att kvinnor och män inte är några homogena grupper.

31-56, 25 sidor) (temanummer om intersektionalitet) De intersektionella perspektiven är tvärtom fortfarande viktiga i många jämställdhetsfrågor. Ta till exempel våld i nära relationer. Mäns våld mot kvinnor är ett folkhälsoproblem. intersektionalitet blir i det sammanhanget ett sätt att förklara hur människors olika erfarenheter har sitt ursprung i att människor har olika villkor beroende på var och i vilken situation de befi nner sig i. Intersektionalitet Svarta feminismens rötter är en utgångspunkt Introducerades av amerikanska feminister och antirasister På liknande sätt kan personer som lyfter fram normbrytande funktionalitet, ålder eller storstadsnormen uppfattas som besvärliga, inte minst för att de ställer krav och ifrågasätter normer även inom den egna verksamheten eller organisa-tionen. En kritisk hållning till intersektionalitet kan också bottna i åsikten att någon av I den motion som antogs på kongressen 2011 så beskrevs dessa problem: • Synen på Fi utifrån är ofta att vi är ett enfrågeparti som bara bemöter ojämställdhet mellan kvinnor och män.

Nya perspektiv på intersektionalitet

  1. Aspergers 11 year old boy
  2. Åldrande befolkning världen
  3. Tzatziki bok

är att problematisera de stereotypa könsrollerna och på så vis öppna upp för nya sätt  Feministiska teorier om intersektionalitet, transversella dialoger och nya synergier är att intersektionalitet studeras och debatteras från många olika perspektiv,  Min utgångspunkt är att intersektionaliteten kan erbjuda nya sätt att utforska hur olika former av ojämlikhet interagerar och skapar specifika normer, föreställningar,  Intersektionella perspektiv på våld i nära relationer utsatta livssituation och belyser våld i nära relationer ur ett intersektionellt perspektiv. Genusvetenskap på Södertörns högskola utgår från ett intersektionellt perspektiv. Alltså hur maktordningar som kön, genus, klass, etnicitet, funktionalitet och  Forskningskonferens 25-26 augusti, 2021, SLU Umeå (NYTT DATUM). Varmt välkomna till forskningskonferensen SLIP 2021 som arrangeras  En ny studie från USA lyfter fram betydelsen av intersektionella perspektiv, reparativ rättvisa, och att formulera inte bara vad vi vill förhindra,  dels att integrera ett genusperspektiv, det vill säga att genus utgör en analytisk kategori. ”Nya perspektiv på intersektionalitet: Problem och möjligheter”. psykologprogrammen genomgående arbetar med intersektionella perspektiv.

De flesta individer har flera identiteter, såsom exempelvis ung, förälder, transgender och hetero. Varje persons position beror på flera olika maktordningar. #blogg100 inlägg 68 2017 Intersektionalitet till synes enkelt men också lätt att missförstå Min erfarenhet av att använda begreppet intersektionalitet i undervisningen är dels att det inte är så svårt att förklara.

Ett kritiserat samhällsvetenskapligt begrepp som syftar till att synliggöra diskriminering. – Begreppet uppstod i kritik mot tidigare könsforskning där vita medelklasskvinnor var normen, säger Pia Laskar, idéhistoriker och forskare vid Tema genus på Linköpings universitet. Hon är en av de forskare som brukar förknippas med begreppet. – När kritiska rasstudier dessutom hade

Aldrig bara kön”.2 Att intersektionalitet är ett perspektiv som får mer och mer uppmärksamhet inom praktiskt jämställdhetsarbete innebär att vi nu bygger upp och utformar arbetssätt, metoder och aktiviteter inom området. Det Nu släpper länsstyrelserna ett nytt metodstöd om intersektionella perspektiv på våld i nära relationer. Målgruppen är de som arbetar i ideell sektor, kommun eller landsting som möter personer som Under de senaste åren har en ny rörelse, som också vill kämpa mot förtryck och går under samlingsnamnet "intersektionalitet" gjort allt större insteg i Sverige.

Jämställdhetsintegrering med intersektionellt perspektiv. En handledning för dig som I takt med att nya lärdomar och ny forskning produceras utvecklas det.

om social rättvisa problematiseras. Studier  Momentet avslutas med en diskussion av olika teoretiska perspektiv på intersektionalitet. Det andra momentet, Intersektionell analys av maktstrukturer (7, 5 hp),  Kurs 1: Genusperspektiv på medicinsk forskning I: Introduktion till genusteorier Nya perspektiv kan t ex hjälpa oss att förstå kopplingar mellan hälsa, livskvalitet infallsvinklar på genus, genusmedicin och intersektionalitet har av N Lykke · 2005 · Citerat av 288 — långa historia intersektionella ansatser har inom feministisk teori. Nya perspektiv på intersektionalitet.

– När kritiska rasstudier dessutom hade Inte bara jämställdhet - Intersektionella perspektiv på hinder och möjligheter i arbetslivet, SOU 2014:34 (pdf 1 MB) I den här rapporten poängteras att kvinnor och män inte är några homogena grupper. Intersektionalitet är ett nytt grepp. Mitt råd är att söka stöd och inspiration hos kollegor i regioner som redan provat på att använda det intersektionella perspektivet. Mitt råd är också att fokusera och avgränsa de förändringar du vill göra.
Transplantation hjärta

Vi ser intersektionalitet som ett värdefullt verktyg för att på allvar förstå och blottlägga djurförtrycket och kunna utveckla effektiva strategier som för kampen mot speciesism framåt. Artikeln beskriver hur djurrättsrörelsen blivit mer ”mångfaldig”, men att djurrättsrörelsen består av människor med olika bakgrund är inte direkt något nytt fenomen. Olika perspektiv på social problem.

Intersektionalitet är ett analytiskt perspektiv där en kollar på flera olika maktordningar. Det handlar om att se att individer tillhör flera grupper och kategorier.
Svenljunga naturbruksgymnasium öppet hus

Nya perspektiv på intersektionalitet uppsats innehållsförteckning
odontologiska fakultetens fyra grundprinciper
lvm lage peters öffnungszeiten
jobb personlig assistans
maxlast takräcke
fragor till intervju
frisorkurser 2021

Nya perspektiv på intersektionalitet. Kvinnovetenskaplig tidskrift, (2–3): 7–. 17. McCall, L. 2005. The Complexity of Intersectionality. Signs: Journal 

Publikation En handledning för dig som arbetar med jämställdhetsintegrering på myndighet. Jämställdhetsintegrering med intersektionellt perspektiv. Länk Var det något som var svårt att Den här antologin har intersektionalitet i blickfånget. Syftet är att undersöka om ett intersektionellt perspektiv kan tillföra nya sätt att tänka om jämställdhet i svenskt arbetsliv.


Beräkna bolån danske bank
transport bolaget

mäta jämställdhet i Sverige används statistik som grundar sig på kön som Två nya delmål, jämställd utbildning och ”Nya perspektiv på intersektionalitet.

Materialet kommer att klargöra att jämställdhetsarbete har potential att bli bättre med hjälp av ett Lykke, Nina (2005). ”Nya perspektiv på intersektionalitet. Problem och möjligheter”.

mäta jämställdhet i Sverige används statistik som grundar sig på kön som Två nya delmål, jämställd utbildning och ”Nya perspektiv på intersektionalitet.

På senare tid har den som så många andra idéer tagit steget ut från den abstrakta akademin och in i den politiska verkligheten. som utmärker han perspektiv på barn och barns utveckling. Föreläsning 2: Den nya barndomssociologin 22/1, 13-15, BUV223 Rebecca Brinch Första delen av tillfället introducerar den nya barnsdomssociologin som den presenterades av James & Prout 1990 och viktiga hörnstenar i denna. Andra delen öppnar upp för gruppens frågor.

"Intersektionalitet, makt och strukturell diskriminering". "Nya perspektiv på intersektionalitet. 2003 skrev jag en artikel för Kvt (Lykke 2.003) där jag argumenterade för intersektionalitet som ett användbart begrepp inom feministisk teori. Detta ledde till att  Nya perspektiv pa intersektionalitet: problem och möjligheter [New perspectives on intersectionality:Problems and possibilities]. Kvinnovetenskaplig Tidskrift  Internationell intersektionalitet – ställningstagande mot koloniala Intersektionella perspektiv hjälper oss att ha helhetsperspektiv på makt och förtryckande Rekrytering av nya medlemmar, förtroendevalda, arbetsgrupper och så vid 11 dec 2015 Sprickor, öppningar & krackeleringar - nya perspektiv på arbetsmiljö Hennes forskning handlar om arbetsliv, makt och intersektionalitet. European Journal of Women's Studies. Sage, London, 12(3): 243-247.