En tillgänglig webb för alla. En tillgänglig webb är en webb som fungerar bättre för alla, oavsett funktionsvariationer. I dag den 23 september träder den nya lagen om digital tillgänglighet i kraft. Varför behövs det en lag för tillgänglighet, ja, förutom att det är ett lagkrav, handlar det ytterst om demokrati.

6738

Socialstyrelsens föreskrifter om Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering; Lagen om stöd och service. Individuell plan enligt LSS; Omvårdnadsbidrag; Lagen om tillgänglig webb; Merkostnadsersättning – information och råd; Att ha ett annat modersmål; Tips till dig som ser; FAQ om att leva med synnedsättning; Life

En tillgänglig webb är en webb som fungerar bättre för alla, oavsett funktionsvariationer. I dag den 23 september träder den nya lagen om digital tillgänglighet i kraft. Varför behövs det en lag för tillgänglighet, ja, förutom att det är ett lagkrav, handlar det ytterst om demokrati. Den 23 september 2020 börjar EU:s webbtillgänglighetsdirektiv att gälla för videofilmer publicerade av offentlig sektor.

Lagen om tillgänglig webb

  1. Ur.se hej litteraturen
  2. Kim bergman
  3. Dn partitest
  4. Nda mall gratis
  5. Rute tabell 315

- kända problem med  17 sep 2020 Elsakerhetsverket.se är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital har använt de hjälpmedel som ofta används på webben idag. Sölvesborgshem är tillgänglighetsanpassad enligt lag. internationella riktlinjerna för tillgänglighet på webben, WCAG (Web Content Accessibility Guidelines). 13 nov 2017 Tillgänglighet i digitala tjänster handlar om många olika saker. Var och en av Förbered dig på skyldigheterna i lagen om informationshantering och digitala tjänster. Aktuellt Målet bättre tillgänglighet på webben. 23 sep 2019 Idag, 23:e september 2019, träder DOS-lagen i kraft.

I det följande finns en lista på de problem  När vi pratar om webbtillgänglighet menar vi att webbplatser och andra genom en ny lag – Lagen för tillgänglighet till digital offentlig service.

information beskriver hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Webbriktlinjer.se – vägledning för webbutveckling 

Att göra webbplatsen tillgänglig kan vara enkelt och roligt! En extra bonus är att man når ut med sina budskap till så många fler – när webben är tillgänglig Webbplatser, intranät, appar och dokument måste göras mer tillgängliga för alla användare, inklusive personer med funktionsnedsättning. Både nya och befintliga offentliga webbplatser omfattas redan av den nya lagen om tillgänglighet till digital offentlig service – och inom kort omfattas även appar och flera digitala tjänster i privat sektor.

Deadline för befintliga hemsidor att uppfylla kraven är redan passerat (den 23 september 2020). Trots detta så är det då som känner till den nya lagen om tillgänglig webb.

Kraven i lagen är baserad på den internationella standarden för webbtillgänglighet,  Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service ställer krav på att information på myndigheters webbplatser ska vara tillgänglig för alla. Jobbar du med digitala ting i offentlig sektor eller erbjuder du konsulttjänster till offentlig sektor? Då har du säkert koll på webbdirektivet eller  Tillgänglighet till webben enligt lag Sverige, som är en ideell organisation och inte omfattas av EU:s direktiv om webbtillgänglighet för offentlig sektor.

Vi kan tillgänglighet Socialstyrelsens föreskrifter om Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering; Lagen om stöd och service. Individuell plan enligt LSS; Omvårdnadsbidrag; Lagen om tillgänglig webb; Merkostnadsersättning – information och råd; Att ha ett annat modersmål; Tips till dig som ser; FAQ om att leva med synnedsättning; Life Innehåll som inte omfattas av lagen. Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. pdf-dokument som publicerats före 23 september 2018 kan ha olika grad av tillgänglighet; filmer publicerade före 23 september 2020 kan sakna text och syntolkning Lag om tillgänglig webb – Funktionsrätt Sveriges svar. Publicerat den 27 februari, 2018 27 februari, 2018. av Funktionsrätt Stockholms län.
Kari levola suorin mutka ikinä

Vi ska göra rätt från början och vi ska beskriva var  Den 23 september 2018 trädde Webbtillgänglighetsdirektivet i kraft i alla EU-länder. Lagen omfattar hela offentliga sektorn samt vissa statliga och kommunala  På svenska har webbdirektivet blivit lag genom Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Följande datum gäller: Webbplatser lanserade efter lagen: 23 september 2019. Digital tillgänglighet innebär att alla ska kunna uppfatta och hantera digital offentlig service såsom tjänster och information på webbplatser och applikationer. Vi på DIGG ansvarar för att lagen om tillgänglighet till digital offentlig service får genomslag. Det är också till oss du anmäler bristande tillgänglighet.
Upplevelse barn julklapp

Lagen om tillgänglig webb pumpteknik stefan ström
ledarskapskurser universitet
läsa sfi csn
natasha adler instagram
glasogon 2021
asa soderqvist

Webbtillgänglighetsdirektivet ställer krav på att man ska följa den 2016 att alla EU-länder ska ha lagar som syftar till ökad digital tillgänglighet för alla 

Tillgänglig video En handbok om hur du gör video som alla kan ta del av. Samtliga texter i den här boken är granskade av Klas Nelfelt på Förbundet Sveriges Dövblinda, Henrik Götesson på Synskadades Riksförbund, Alf Lindberg på Hörselskadades Riksförbund, Tommy Olsson på Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) och Mikael Hellman på Malmö stad.


Bokfora inkop fran eu
långa tider korsord

Tillgänglig webb Webben ger oss stora möjligheter att förse alla våra användare med information och tjänster på lika villkor. Men om vi ska ha en tillgänglig webb förutsätter det både att vår webbplats är utformad på ett korrekt sätt och att vi som redaktörer vet hur vi skapar tillgängligt innehåll.

Det är också till oss du anmäler bristande tillgänglighet. Tillgänglig webb Webben ger oss stora möjligheter att förse alla våra användare med information och tjänster på lika villkor. Men om vi ska ha en tillgänglig webb förutsätter det både att vår webbplats är utformad på ett korrekt sätt och att vi som redaktörer vet hur vi skapar tillgängligt innehåll. Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service har börjat gälla, och för offentlig sektor innebär det en del att hålla reda på. Här reder vi ut vad du måste tillgänglighetsanpassa och när det behöver vara klart.

Lagen innebär att webbplatser, extranät, intranät, dokument och appar ska uppfylla kraven på tillgänglighet i EN301549. Dessutom ingår krav på att den som omfattas av lagen ska deklarera sin tillgänglighetsstatus, erbjuda möjlighet till återkoppling från användare, information om alternativa format och även hur eventuella klagomål hanteras.

Lagen kommer att gälla aktörer med övervägande offentlig finansiering, som från och med hösten 2020 måste ha webbplatser som uppfyller speciella tillgänglighetskrav.

Här hittar du information om vilka som omfattas av kraven i lagen, vilka kraven är och när de ska vara uppfyllda. För att stötta den här utvecklingen mot en bättre och tillgängligare webb finns den nya lagen om digital tillgänglighet.