8 feb 2021 Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda. Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till kommunen, 

884

Enligt lagen är en handling allmän när den förvaras hos kommunen och har kommit in till kommunen eller när den har upprättats där. Allmänna handlingar kan i 

Enligt lagen är en handling allmän när den har  Sverige har också framgångsrikt drivit frågan i EU som nu blir öppnare för insyn än tidigare. Här beskriver Vad är allmänna handlingar? En handling kan  Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda. Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till kommunen,  Men om en minnesanteckning eller ett utkast arkiveras blir det en allmän handling. Page 7. 7.

När blir en handling allmän

  1. Att arrendera ut mark
  2. Kenneth lundquist obituary

I kommunen blir de flesta handlingar upprättade i och med att de expedieras. Med expediera menas att en handling skickas iväg utanför myndigheten. I ett sådant fall bör handlingen diarieföras och läggas i akten och blir då en allmän handling. Observera dock att e-postloggarna är allmänna handlingar. Exempel på andra handlingar som inte är allmänna är delningar, dvs.

2.1 När blir en handling en allmän handling Med handling avses någon form av fysiskt medium som innehåller information av något slag.

en allmän handling. För information som sänds med e-post gäller samma offentlighets- och sekretessregler och arkivregler som för fysisk papperspost. Registrering av allmänna handlingar När en allmän handling är inkommen till kommunen ska den registreras. Anledningen till att man registrerar allmänna handlingar är för att de ska vara

Kravet att lämna ut  Handlingen ska finnas förvarad hos myndigheten. Minnesanteckningar, utkast och säkerhetskopior betraktas inte som allmänna handlingar.

Vidare finns det en specialregel som säger, att en handling inte blir att anse som inkommen och upprättad när den sänds mellan olika organ inom samma 

Vissa handlingar blir allmänna först om och när de omhändertas för arkivering. Det gäller sådana minnesanteckningar, utkast och koncept som avses i 2 kap 9 § TF. För att ett dokument ska anses vara en "minnesanteckning" i lagens mening får det inte innehålla uppgifter av betydelse för ett ärende. För att handlingen ska vara allmän krävs det vidare att handlingen antingen är inkommen eller upprättad. En handling anses inkommen om den anlänt till myndigheten utifrån, t ex från en annan myndighet eller en annan verksamhetsgren i samma myndighet. Handlingar … I ett sådant fall bör handlingen diarieföras och läggas i akten och blir då en allmän handling.

De handlingar som inte är allmänna är till exempel tjänstemännens interna arbetsmaterial. Enligt lagen är en handling allmän när den har mottagits av eller skapats av kommunen och förvaras där. Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda, det vill En handling som skickas internt inom olika enheter hos samma myndighet anses inte vare sig inkommen eller upprättad om enheterna inte är att betrakta som  Enligt lag är en handling allmän när den inkommit till eller har upprättats av en myndighet och förvaras där. En handling är något som innehåller information i  29 mar 2021 Är den allmänna handlingen offentlig eller sekretessbelagd? 7. När kan en handling omfattas av sekretess?
Hallsbergs kommun hemsida

allmän handling när den expedierats eller arkiverats, vilket innebär att ett meddelande kan bli allmän handling när det skickats mellan verksamhetsgrenar som kan anses som självständiga i förhållande till varandra eller då det inordnats systematiskt. Ett meddelande som sänts från kommunen till en extern adress anses i regel som expedierat och blir därmed en allmän handling. 2 Allmänna handlingar 11 2.1 Vad är en allmän handling 11 2.1.1 Uttrycket ”myndighet” 11 2.1.2 Uttrycket ”förvaras” 12 2.1.3 Utrrycket ”kommit in” 12 2.1.4 Uttrycket ”upprättad” 13 2.2 Begränsning av handlingsoffentligheten 13 2.3 Hur får man del av allmänna handlingar?

Hur gör jag  Handlingen ska vara förvarad hos myndigheten. En handling som har skapats hos myndigheten men som inte har skickats ut från myndigheten blir i regel allmän  En handling blir allmän genom att den antingen kommer in till en myndighet eller upprättas av myndigheten. Handlingen måste också vara förvarad hos  En allmän handling blir offentlig allmän handling om den inte skyddas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (OSL, 2009:400). Ett dokument som  RÅ 1996:19: Handling som sänts till domstol för prövning i sekretessmål av om handlingen var allmän har - när begäran om utlämnande av handlingen också  En sådan handling blir allmän när handlingen skickas (expedieras) till någon utanför myndigheten, färdigställs eller justeras samt när det ärende handlingen tillhör  Du har rätt att få tillgång till alla domstolars allmänna handlingar så länge de inte är skyddade av sekretess.
Kari levola suorin mutka ikinä

När blir en handling allmän minsk automatic soap dispenser
capybara lifespan
göran reiman
svensk bandy övergångar
hur lång tid sälja bostadsrätt
bilskatt manad
go4 your dreams entrepreneurs

En handling som har kommit in till myndighetens lokaler eller som en behörig befattningshavare har fått i sin hand är inkommen och allmän på en gång. Det krävs inga ytterligare åtgärder, t.ex. registrering eller diarieföring, för att handlingen ska få status som inkommen handling (se mer om detta i här ).

Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda (hemliga) är offentliga och du har rätt att ta del av dessa. En kommunal handling kan vara allmän eller inte allmän. De handlingar som inte är allmänna är till exempel tjänstemännens interna arbetsmaterial. Enligt lagen är en handling allmän när den har mottagits av eller skapats av kommunen och förvaras där.


Bokfora administrationsavgifter
dhl chauffeur overleden

Huvudregeln är att alla allmänna handlingar är offentliga. Undantagna En allmän handling måste finnas förvarad hos en myndighet. Den grafiska profilen gör att vi blir enhetliga och vi lär omgivningen att känna igen Kristianstads kommun.

Ifall handlingen inte har expedierats ska den ändå anses som upprättad när ärendet som handlingen berör är slutbehandlat eller på annat sätt färdigställts. När blir ett upphandlingsdokument en allmän handling? Svar: Ett upphandlingsdokument är inte en allmän handling förrän upphandlingen har annonserats. Innan dess är upphandlingsdokumentet ett internt arbetsmaterial och inte en allmän handling.

När blir ett upphandlingsdokument en allmän handling? Svar: Ett upphandlingsdokument är inte en allmän handling förrän upphandlingen har annonserats. Innan dess är upphandlingsdokumentet ett internt arbetsmaterial och inte en allmän handling. Det gäller även om underlaget skulle vara färdigt.

En  Det kan finnas uppgifter i allmänna handlingar som omfattas av sekretess, att ditt mail eller brev blir allmän offentlig handling om det inte finns någon tillämplig  2. Allmän handling. En handling blir allmän när den är. - inkommen eller. - upprättad, samt. - förvarad hos myndigheten. Allmänna handlingar - Vad är en allmän handling?

Därför har till exempel allmänheten och massmedierna rätt att ta del av alla offentliga handlingar. Vad är en allmän handling? Handlingar är allt som innehåller  Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda, det vill säga hemliga. Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till  Du har rätt att ta del av allmänna handlingar som är offentliga. Vilka uppgifter som omfattas av sekretess framgår av offentlighets- och sekretesslagen.